Genel bilgilendirme

Burada kullanıldığı şekliyle, “Abone” veya “Aboneler” terimi, herhangi bir veya tüm kullanıcıları, müşterileri, aboneleri, bağlı şirketleri (HostingSponsoru’nun HostingSponsor Host’un hizmetlerini veya ürünlerini tanıtmak için bağlantıları veya pankartları sağladıkları müşterileri veya müşterileri olmayan müşterileri de kapsayacak şekilde) içerecektir. ya da HostingSponsor tarafından sunulan ya da bunlarla bağlantılı olan ya da bunlardan elde edilen hizmetler ya da ürünler (i) tarafından sunulan herhangi bir üçüncü şahıs ya da başka herhangi bir üçüncü şahıs ya da başka herhangi bir üçüncü şahıs servis veya ürününden hizmet veya ürünler almak, kullanmak ya da almak. bunlardan HostingSponsor tarafından veya bunlarla bağlantılı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak veya (ii) Web Sitesini HostingSponsor Web Hosting veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından ziyaret edilenler. Internet / World Wide Web erişimi sağlayıcısı, Web sitesi barındırma hizmeti ve diğer internet ile ilgili hizmetler, HostingSponsor, (“HostingSponsor”), Aboneler, bir kamu, özel, ticari ve ticari olmayan zenginliği elde etme ve yayma araçları sunar. ticari bilgi. HostingSponsor, Internet’in, özgür ve açık bir tartışma ve bilginin yayılması için bir forum sağladığına inanmaktadır, ancak, söz konusu rakip çıkarlar söz konusu olduğunda, HostingSponsor, belirli önleyici veya düzeltici eylemler alma hakkını saklı tutar. Bu rakip çıkarları korumak için, HostingSponsored, her Abonenin ilgili hizmet sözleşmesinin belirli koşullarını tamamlayan ve açıklayan ve HostingSponsor’un hizmetlerini kullanırken Abonenin hak ve yükümlülükleri için bir kılavuz niteliğinde olan bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikasını (“KKP”) geliştirmiştir. Bu KKP zaman zaman revize edilecektir. Bir Abonenin KKP’deki değişikliklerden sonra HostingSponsoru’nun hizmetlerini kullanması, HostingSponsor Web Hosting’in Web sitesinde, Hizmet Şartları bölümünün altında, Abonenin bu değişikliklerden kaynaklanan KKP’nin yeni veya ek koşullarının kabulünü oluşturacaktır.

İnternetin önemli bir yönü de, hiçbir partinin sahibi olmaması veya kontrol etmemesidir. Bu gerçek, İnternet’in açıklığının ve değerinin çoğunu hesaba katıyor, ancak aynı zamanda hem aldıkları bilgiler hem de başkalarına yaydıkları bilgilerde, interneti kullananların kararları ve sorumlulukları üzerinde yüksek bir prime yer veriyor. Aboneler veya başkaları İnternet üzerinden bilgi aldıklarında, HostingSponsor’un, kullanıcıların edindiği bilgilerin doğruluğunu ve kalitesini izleyemediğini, doğrulamadığını, garanti etmediğini veya vermediğini akılda tutmak zorundadır. Bu nedenle, kullanıcı internetten edinilen bilgilere dayanarak en iyi kararını vermeli ve ayrıca internete yüklenen bazı materyallerin müstehcen veya rahatsız edici olduğunu bilmelidir. HostingSponsored Internet’i izleyemediğinden veya sansürleyemediğinden ve bunu yapmaya teşebbüs etmediğinden, HostingSponsor, Abonelerine veya yanlış, uygunsuz, saldırgan veya yasadışı İnternet iletişiminden kaynaklanan diğerlerine zarar vermek için herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve kabul etmez. Aboneler veya başkaları İnternet üzerinden bilgi yaydıkları zaman, aynı zamanda HostingSponsor’un kullanıcılarının, müşterilerinin, abonelerinin veya başkalarının oluşturabileceği herhangi bir bilgiyi gözden geçirme, düzenleme, sansürleme veya sorumluluk almadığını akılda tutmalıdır. Aboneler veya başkaları İnternet hakkında bilgi verdiklerinde, telif hakkı ihlali, hakaret ve diğer zararlı konuşmalar için diğer yazarlarla aynı yükümlülüğe sahiptirler. Ayrıca, oluşturdukları bilgiler HostingSponsor’un ağı üzerinden taşınır ve hem Aboneler hem de aboneler ve HostingSponsor’lu olmayan aboneler de dahil olmak üzere çok sayıda kişiye ulaşabildiğinden, Abonelerin Internet’e gönderileri başkalarını etkileyebilir ve HostingSponsor’un iyi niyetine, işletme itibarına zarar verebilir ve işlemler. Bu nedenlerden dolayı, Aboneler, müşterileri, müşterileri, aboneleri, çalışanları, bağlı kuruluşları veya iştirakleri burada açıklanan faaliyetlerde bulunduklarında, HostingSponsor politikasını ve hizmet sözleşmesini ihlal eder.

#
Kapsam.

Bu KKP, HostingSponsor veya HostingSponsoru (“Hizmetler”) aracılığıyla abone olunan veya elde edilen herhangi bir üçüncü tarafın ürün ve hizmetlerinin kullanımını yönetir. Bu KKP, her bir sözleşmeye, HostingSponsoru veya herhangi bir üçüncü tarafın bu Hizmetlerin kullanımı için bir Aboneye girerek referans olarak dahil edilmiştir. HostingSponsor, bu KKP’yi haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirebilir. Buna ek olarak, bu KKP, Web Sitesi veya HostingSponsor Web Hosting hizmetlerini kullanan (bu kişinin bir Abone olup olmadığına bakılmaksızın) Web Sitesi için geçerli olan Hizmet Şartları’na atıfta bulunmak suretiyle dahil edilmiştir. HostingSponsor Web Hosting’in Web sitesini kullanan herhangi bir eylemin, bir Abonenin Hizmetler’i kullanmaktan men etmesi yasaktır.

#
Amaç.

Bu KKP’nin amacı Hizmetlerin kalitesini artırmak ve Aboneleri ve İnternet toplumunu bir bütün olarak yasa dışı, sorumsuz veya yıkıcı İnternet faaliyetlerinden korumaktır. Bu KKP, her Abone için geçerlidir. Her bir Abone, Hizmetler ile bağlantılı olarak sağduyu ve iyi yargılar kullanmalıdır. Ebeveynler veya veliler her zaman İnternet’i kullanırken küçükleri denetlemelidir. Ebeveynler ve veliler, internette olan her şeyin farkında olmalıdır ve küçüklerin bakımları, Hizmetler’i ve İnternet’i nasıl kullandığını bilmelidir.

#
Site Güvenliği ve Güncellemeler.

HostingSponsor, Hizmetler ile bağlantılı olarak gelişmiş güvenlik araçları kullanır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Abonenin Abonenin web sitelerine / sitelerine şifreleri koruma ve kontrol etme yükümlülüğüdür ve Abone, Abonenin kullanıcı adı, şifresi ve kayıtlı alan adı / adlarıyla bağlantılı olarak meydana gelen tüm etkinliklerden yalnızca sorumludur. Abone veya yetkili kullanıcılar tarafından hesaba eklenen tüm betikler veya programlar gibi. Abonelik, Hizmetin yetkisiz kullanımından veya diğer herhangi bir güvenlik ihlalden dolayı Barındıran Kişilere hemen bildirimde bulunmayı kabul eder. DirectAdmin Panel arabirimi aracılığıyla mevcut olan tüm programları veya komut dosyalarını güncellemek ve güvenceye almak, yalnızca Abonenin sorumluluğundadır. Abonenin, DirectAdmin Panel arabirimi üzerinden kullanılabilen tüm programları veya komut dosyalarını güncelleştirememesi ve güvence altına almaması, programların ve komut dosyalarının güncelleştirilmesiyle veya güncelleştirilinceye kadar hesap hizmetlerinizi askıya alındığında HostingSponsor ile sonuçlanabilir. HostingSponsor, herhangi bir yasal teori altında, Abonenin yukarıdaki güvenlik yükümlülüklerinden herhangi birine uymaması veya Abone’nin Abone Hizmetlerine erişim hakkı verdiği herhangi bir kişinin neden olduğu veya herhangi bir nedenle herhangi bir zarar veya ziyandan sorumlu olmayacaktır. Bu bölümün şartları uyarınca HostingSponsor tarafından gerçekleştirilen güncellemeler.
Dedicated Hosting Şifre Politikası.

HostingSponsorlu dosyadaki parola güncel değilse, atanmış bir sunucudaki parolayı sıfırlama hakkını saklı tutar, böylece veri merkezimiz tarafından gereken şekilde güvenlik denetimleri yapabiliriz. Zorunlu şifre sıfırlamalarından kaynaklanan aksama sürelerini önlemek için Abonenin adanmış sunucusunda geçerli bir e-posta adresi ve geçerli kök parola bulunduğundan emin olmak Abonenin sorumluluğundadır. HostingSponsor sunucuları denetleme ve gerektiğinde idari işlem yapma hakkını saklı tutar. Güvenli bir şifre kullanmanız gerekmektedir. Zayıf bir şifre kullanılıyorsa, daha güvenli bir şifre kullanmayı kabul edene kadar hesabınız askıya alınabilir. Zayıf şifrelerin kullanılmasını önlemek için denetimler yapılabilir. Bir denetim yapılırsa ve şifreniz zayıfsa, şifrenizi değiştirmenizi / güncellemenizi bildiririz.
#

Yasaklanmış Kullanımlar.

Aşağıda bu bölümde belirtilen HostingSponsor Hizmetlerinin kullanımı yasaktır. Abonenin kendisi veya Abonenin herhangi bir bağlı şirketi veya abonesi tarafından yasaklanmış olan herhangi bir kullanımda (HostingSponsor’un kendi takdirine bağlı olarak belirlendiği üzere), bu Şartların önemli bir ihlal teşkil etmesi ve Abonenin hesabının herhangi bir ihbarda bulunmadan ve herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın derhal feshedilmesi geri ödeme.

Hosting paketlerinde haber sitelerinin barındırılması yasaktır

#
Spam.

Spamming, Hizmetlere aşırı yüklenip yüklenmediği veya Hizmetlerin HostingSponsor’s Abonelerine hizmetini engelleyip engellemediği yasaktır. “İstenmeyen Posta” terimi, Internet üzerinden istenmeyen toplu ve / veya ticari mesajların gönderilmesini, açık bir SMTP politikasının sürdürülmesini veya çift kayıtta olmayan herhangi bir posta listesine gönderilmesini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. e-posta mesajlarında otomatik devre dışı bırakma var. Satın alınan listelere izin vermiyoruz. HostingSponsor’s Abonelerinin, Can Spam Yasası’ndaki tüm kuralları (http://business.ftc.gov/documents/bus61-can-spam-act-compliance-guide-business adresindeki ek bilgilerin yanı sıra şirket spam’ında) takip etmesi gerekmektedir. kurallar. HostingSponsor, e-posta alıcılarının bir tercih edilen e-posta listesinin parçası olup olmadıklarını tamamen ve tamamen kendi takdirine göre belirleme hakkını saklı tutar. Bir e-posta kampanyasının, burada tanımlanan şekilde Spam yapıp yapmadığına bakılmaksızın, HostingSponsor, herhangi bir bireysel barındırma hesabından saatte maksimum 500 e-posta gönderilmesine izin verir.
#
Çevrimiçi Eczaneler.

Hiçbir Abone, Reçeteli ilaçların geçerli bir reçete olmadan tanıtımı, pazarlanması veya satışı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, reçeteyle verilen ilaçların yasa dışı dağıtımı için Hizmetlerden yararlanamaz.
#

Yasak Teklifler.

Hiçbir Abone, aşağıdaki hizmetleri sağlamak, satmak veya satmak için Hizmetleri kullanabilir: kontrollü maddeler; yasadışı uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılığı; silahlar; korsan malzemeler; başkalarına saldıracak yasadışı mal veya silah yapımı, montajı veya elde edilmesi ile ilgili talimatlar; telif haklarını ihlal etmek, ticari markalarını ihlal etmek veya başkalarının fikri mülkiyetini veya bilgilerini yok etmek için kullanılan bilgiler; herhangi bir insan veya hayvana yasa dışı olarak zarar vermek için kullanılan bilgiler; pornografi, çıplaklık, cinsel ürünler, programlar veya hizmetler; Eskort hizmetleri veya yetişkinlere ilişkin diğer içerikler.
#
Küfür.

Site içeriğindeki ve alan adındaki küfür ya da küfür konusu yasaktır.
#
Özel Bilgi ve Görüntüler.

Aboneler, söz konusu tarafın rızası olmaksızın (veya reşit olmayanların durumunda bir ebeveynin rızası olmaksızın) çocuk veya üçüncü şahıslarla ilgili kişisel veya özel bilgileri yayınlayamaz veya ifşa edemez.
#
Fikri Mülkiyet Haklarının İhlalleri.

Herhangi bir kişinin veya tüzel kişinin fikri mülkiyet haklarının, gizlilik haklarının, tanıtım haklarının veya diğer kişisel hakların ihlali yasaktır. HostingSponsoru, telif hakkı ihlali bildirimini aldıktan sonra Hizmetler üzerinden veya aracılığıyla görünen içeriğe erişimi kaldırmak veya engellemek için kanunen gereklidir (daha fazla bilgi için lütfen Telif Hakkı Talepleri Politikasına bakın).
#
İletim Bilgilerinin Yanlış Tanıtılması.

İleti köklerini gizlemek, yanlış tanıtmak, atlamak veya silmek, iletinin kaynağını gizlemek veya yanlış tanımlamak için posta bilgilerini ve / veya Internet protokolü adreslerini döndürmek yasaktır.
#

Virüsler ve Diğer Yıkıcı Faaliyetler.

Internet virüsleri, solucanlar veya Truva atları yaratmak veya göndermek, ping yapmak, su baskını veya posta bombalaması yapmak veya hizmet alamamalarını engellemek için Hizmetlerin kullanılması yasaktır. Herhangi bir Abonenin, başkalarını etkin bir şekilde Hizmetler’i (veya herhangi bir bağlı ağ, sistem, hizmet) kullanabilme kabiliyetini bozması veya bunlara müdahale etmesi veya bunlara müdahale etmesi ile sonuçlanan başka bir faaliyette bulunması yasaktır. ya da ekipmanı) veya işlerini İnternet üzerinden gerçekleştirin.
#
Hacking.

“Hacking” ve ilgili faaliyetler yasaktır. “Hacking” aşağıdaki faaliyetleri kapsamakta, ancak bunlarla sınırlı değildir: yasalara aykırı veya izinsiz olarak bilgisayarlara, hesaplara veya ağlara erişme, güvenlik önlemlerine, port taramalarına, gizli taramalara ve hacklemede yardımcı olmak için tasarlanan diğer etkinliklere nüfuz etmeye veya bunlara girmeye teşebbüs etmektir.
#
Anonim Proxy’ler.

HostingSponsoru, sunucularında anonim proxy betiklerinin kullanılmasına izin vermez. Sunucudaki tüm kullanıcıları etkileyen sunucu kaynaklarına karşı çok kötüye gidebilirler.
#
İhracat Kontrol İhlalleri.

Şifreleme yazılımının Amerika Birleşik Devletleri dışında ihracatı ve / veya yazılımın ihracıyla ilgili ABD yasalarının ihlali yasaktır. Abone, ABD federal, eyalet ya da yerel yasalar tarafından ya da herhangi bir devlet tarafından uygulanan tüm geçerli hükümlere, yönetmeliklere, yönetmeliklere ve kurallara uymaksızın herhangi bir düzenlenmiş ürünü veya bilgiyi ABD dışındaki herhangi bir ülkeye doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç edemez ya da aktaramaz. geçerli diğer kanunlar.
#
Çocuk Pornografisi.

Hizmetlerin, çocuk pornografisini saklamak, yayınlamak, görüntülemek, iletmek, tanıtmak veya başka şekilde kullanıma sunmak için kullanılması yasaktır. HostingSponsoru, yasalar gereği yasalar tarafından zorunlu kılınmakta ve çocuk pornografisinin varlığından haberdar olduğu veya Hizmetler aracılığıyla iletildiği zaman kolluk kuvvetlerine bildirecektir.

#
Diğer Yasadışı Faaliyetler.

Hizmetlerin, HostingSponsor tarafından belirlenen, tamamen ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlediği herhangi bir faaliyeti yasadışı hale getirmek için kullanılması yasaktır. Bu tür yasadışı faaliyetler, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mevcut ponzi veya piramit şemalarını saklama, gönderme, gösterme, iletme veya başka bir şekilde yapma, kredi kartlarını dolandırıcılıkla şarj etme veya üçüncü şahısların kredi kartı bilgilerini kendi rızaları olmadan gösterme, bunlara uyulmamasıdır. Yabancı Sermaye Kontrolleri Dairesi (“OFAC”) tarafından yayımlanan herhangi bir kural, yönetmelik veya emrin yanı sıra, hat gizliliği kanunları veya herhangi bir idari emirdir. HostingSponsor, Hizmetler üzerinde veya aracılığıyla gerçekleşen tüm yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olarak uygun kanun uygulayıcı kurumlarla tam olarak işbirliği yapacaktır.
#
Müstehcen, İftira, Kötüye Kullanım veya Tehdit edici Dil.

Hizmetlerin saklanması, yayınlanması, iletilmesi, gösterilmesi veya başka şekilde kullanıma sunulması için müstehcen, hakaret, taciz edici, küfürlü veya tehdit edici bir dil kullanılması yasaktır.
#
YEDEK DEPOLAMA.

Barındırma, VERİLERİ KAYDETMEK İÇİN WEB SİTELERİNE SAHİP HİZMET VERMEMEKTEDİR. ELEKTRONİK DOSYALAR ARŞİVİ İÇİN BİR ÇEVRİMİÇİ DEPOLAMA ALANI OLARAK BİR HESAP KULLANMAK YASAK OLMAKTADIR VE ÖNCEDEN BİLDİRİMİNİZDE HOSTING HİZMETLERİNİN SONA ERDİRİLMESİNE KARŞI SONU OLACAKTIR.
#
Diğer aktiviteler.

HostingSponsor’un yegane ve mutlak takdir yetkisinde, herhangi bir faaliyette bulunmak, Hizmetler’i bozmak, bozmak, zarar vermek (veya bozmak, müdahale etmek ya da zararlı olmakla tehdit etmek) için zararlı olan ya da bunlara zarar veren herhangi bir faaliyette bulunmak, HostingSponsor’un işini, operasyonlarını, itibarını, iyi niyetini, Aboneleri ve / veya Abonelik ilişkileri veya Hizmet Alan Tarafın Abonelerinin Servisleri etkin bir şekilde kullanma becerisi yasaktır. Bu tür yasaklanmış faaliyetler arasında, bu Şartları ihlal etmek için tasarlanmış veya kullanılabilecek herhangi bir program, ürün veya hizmetin kullanıma sunulması yer alır. Buna ek olarak, Abonenin bu Şartların ihlali veya Abonenin bir abonesi, patronu, müşterisi, davetlisi, ziyaretçisi veya misafiri tarafından gerçekleştirilen ihlallerin düzeltilmesinde veya önlenmesinde HostingSponsor ile işbirliği yapamaması, bunların ihlali anlamına gelir.